Priser

Bemærk
I skal påføre både spillere og ledere når i tilmelder jer i MyTeam

Holdgebyr: 1.000 DKK
Depositum: 500 DKK

Det får du som deltager Uden overnatning Med overnatning
Pris 700 DKK 875 DKK
     
Grundydelser    
Deltagelse i Holstebro Cup Ja Ja
Transport mellem haller Ja Ja
Deltager T-shirt  Ja Ja
 Adgang til diskotek Ja Ja
     
Overnatning på skole    
Torsdag - søndag Nej Ja
     
Mad    
Morgenmad
Fredag, lørdag og søndag
Nej Ja
Aftensmad
Fredag og lørdag
Nej Ja
Madpakke / Frokosty
Fredag, lørdag og søndag
Nej Ja
     

 Depositum 500,- kr. pr. hold, som tilbagebetales
I bedes til tilbagebetalingen oplyse bankinformationer på tilmeldingsblanketten - så bliver pengene returneret umiddelbart efter stævnet.
Beløbet opkræves sammen med holdgebyret.

I tilfælde af for stor tilslutning til stævnet, kommer holdene med i den rækkefølge som vi modtager jeres tilmelding. Send derfor tilmeldingen i god tid.

Tilmelding af hold skal ske senest 21. januar 2024
Betaling af holdgebyr skal ske straks efter tilmelding.
Tilmelding bliver først registreret når vi har modtaget holdgebyret.

Endelig deltagertilmelding, samt betaling af deltagergebyret skal være os i hænde senest den 18. fabruar 2024.

Ved framelding af hold tilbagebetales holdgebyret ikke.

Er deltagergebyret ikke betalt rettidig, betragtes det som afbud, hvis ikke andet er aftalt.
Så kontakt os endelig, hvis der opstår problemer.

Yderlige oplysninger kan fås hos
Steen Brander,mail: info@holstebrocup.dk

Betalingsinfo

Betaling i DKK skal ske til:
Jyske Bank
Store Torv 1
7500 Holstebro

Reg. nr. 7590
Konto nr. 0001328940
Swiftcode: JYBADKKK
IBAN: DK 69 7590 000 132 8940