Ordensregler

Rygning på skoler og i haller (og omkring liggende områder) er forbudt!

Der skal være ro på sovestederne senest fra kl. 01.00 indtil kl. 07.00!

Lokalerne skal afleveres i samme stand som modtaget. Dette kontrolleres af skolevagter.

Ved godkendelse af lokale, skal I og skolevagten underskrive blanket til udbetaling af depositum - foreligger denne ikke udbetales depositum ikke. Inventaret må ikke fjernes fra lokalerne og skal placeres som ved ankomst.

 

Lokalerne skal forlades senest: Søndag kl. 12.00! (husk kontrol af skolevagt). 

Det er strengt forbudt at indtage og være i besiddelse af øl, vin eller spiritus på skolerne og i hallerne. Findes nogen i besiddelse af øl, vin eller spiritus de anførte steder, vil det blive inddraget, ligesom overtrædelse af forbuddet kan medføre bortvisning fra stævnet for den enkelte deltager eller for hele holdet.

Der må ikke spilles indendørs boldspil på skolerne.