Opbevaring & glemte sager

GLEMTE SAGER

Har I glemt noget under stævnet, kan I rette henvendelse til Mette Houstoer, e-mail: glemtesager@holstebrocup.dk
Efter 1. juni bliver glemte sager afleveret til politiet eller destrueret.

BAGAGE

Søndag er det muligt at få sin bagage opbevaret på Uddannelsescenter Holstebro, Døesvej 70, 7500 Holstebro indtil hjemrejsen. Henvendelse ved kiosken.