Opbevaring & glemte sager

GLEMTE SAGER

Har I glemt noget under stævnet, kan I rette henvendelse til Bent Vincents, e-mail: glemtesager@holstebrocup.dk
Efter 1. juni 2018 bliver glemte sager afleveret til politiet eller destrueret.

BAGAGE

Søndag d. 1. april er det muligt at få sin bagage opbevaret på Uddannelsescenter Holstebro, Døesvej 70, 7500 Holstebro indtil hjemrejsen. Henvendelse ved kiosken.